เงินค่าจัดหางานตามสัญญาจ้างที่ไปอิสราเอลไม่เกิน18เดือนที่บริษัทจัดหางานต้องคืนเงินในอัตรา60%ของเงินที่จ่ายไป เช็คเรื่องร้องเรียนไปได้ที่ไหนครับ และได้เงินเมื่อไหร่ มันนานมากแล้วครับกลัวเรื่องมันตกหาย

จาก
นาย อนุสิทธิ์ วงศ์ตระกูลซ่ง

doeqa

เรียนคุณอนุสิทธิ์ วงศ์ตระกูลซ่ง สำหรับผู้ที่ยื่นเอกสารขอรับเงินค่าธรรมเนียมบางส่วนคืน จากบริษัทจัดหางาน  สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ กองบริหารแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ ฝ่ายจัดส่งไปทำงานประเทศอิสราเอล กรมการจัดหางาน  เบอร์โทร 02 245 0978 ค่ะ