การติดตามคนงานไทยที่ขาดการติดต่อกับคนทางบ้าน คนงานไทยที่ถูกจับกุม

adminwebboard

สามารถยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด หรือสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ ชั้น 12 อาคารกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ ในวันและเวลาราชการ
พร้อมเอกสารคนงานไทยที่ขาดการติดต่อหรือถูกจับกุม หรือสำนักงานแรงงานไทยประเทศ สิงคโปร์ ญี่ปุ่น เมืองฮ่องกง มาเลเซีย เกาหลี บรูไน อิสราเอล ซาอุดิอารเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
สำนักงานแรงงานไทย ณ กรุงมะนิลา (ส่วนที่ 2) ไทเป สำนักงานแรงงานไทย ณ กรุงมะนิลา (ส่วนที่ 2) สาขาเมืองเกาสง ที่แรงงานไทยไปทำงาน หากเป็นประเทศอื่น ๆ ติดต่อสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศนั้น ๆ โทรศัพท์ติดต่อสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์ 0 2232 1242